פסיקה הלכתית לבני עדות תימן

שאלה: 

שלום לכבוד הרב!
כבוד הרב פוסק הלכות לאנשים ששואלים אותו שאלות באתר זה. בין היתר גם אני שואל את כבוד הרב שאלות. כידוע ישנם מס' "זרמים" בעדת תימן וישנם מס' מקורות פסיקה שונים (מהרי"ץ, רמב"ם וכו'). שאלתי היא - האם התשובות והפסיקות שהרב נותן הם לפי הרמב"ם בלבד? לדוג'=אם אני בלדי, וכידוע הבלדים לא פוסקים רק לפי הרמב"ם, ואני מקבל תשובה/פסיקה מהרב, כיצד עליי להתייחס לזה?

תשובה: 

אכן כן, אני בדרך כלל פוסק לשואלים כדברי הרמב"ם, אך הרבה פעמים, אני מתייחס לשו"ע ולאחרונים, וכן לבלדי ולשאמי. אולם עליך לדעת, שיש מחלוקת מהו בלדי, או מה היתה דרכו של מהרי"ץ. יש שמתייחסים למהרי"ץ כמי שפסק כמו השו"ע, לבד ממנהגים קדומים ששרדו, כהרמב"ם, כאילו הבלדי היה כמעט שאמי, ואין דעתי כן. אלא דעתי היא שמהרי"ץ ראה בהרמב"ם מרא דאתרא של יהודי תימן לבד מדברים שכבר נהגו כשו"ע, או האחרונים.

תאריך: 
03/06/05 כ"ה אייר התשס"ה
x

Audio Playlist