חילונים

שאלה: 

שלום כבוד הרב
1) מאז חזרתי בתשובה עזבתי את חבריי מהעבר שהמה חילונים, ואם למשל אני אפגש עם חבר חילוני מתי שהוא, על מה לדבר איתו, מה לעשות איתו? הרי הכל דברים בטלים בשיחות שהיו לי עם אותם חברים, ואין להם שום קשר כמעט לתורה חוץ מטיפה מסורתיות שהיא לא נובעת מיראה אלא מתוך רגילות מגיל קטן..
2) האם לחילוני חלק לעולם הבא? הרי מספיק הקורא בספרים החיצונים ועוון נידה ועוד כדי להכרת מעולם הנצח, לא?
3) האם למחלל שבת יש חלק לעולם הבא לאחר יסורי גיהנם 12 חודש? או שגם זה לא יהיה לו?
4) האם אדם שמקלל בתי ספר חילונים מתוך שנאה לרשע הנוראי של בתי ספר אלו הוא אומר לשון הרע? תוך כדי שהוא מזכיר שמות בתי ספר מרוב שנאה לפריקת עול שיש שם
5) האם כאשר אדם מספר על שכנו שהוא חבר שלו ואשתו של אותו שכן נפטרה זה רכילות? האם יש בעיה לספר את זה לחבר כאשר הוא שאל אותי מי זה השכן שאני דיברתי איתו? הכוונה קצת לספר עליו שאשתו נפטרה בין היתר והוא עובד בחשמל וכד'.. ודברים כאלו, מתי מותר ואיך מותר ומתי אסור ולמה?
תודה רבה

תשובה: 

1. אם כבר התבססת, והנך מוצק בדרך ה', ואין חשש סביר, שתתפתה שוב לחילוניות, מותר לך לשוחח עם חבריך החילוניים, כמובן לא שיחות אסורות או פגומות. 2-3. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אשר לעניין הכריתות, יש עד למוות של האדם אפשרות לחזור בתשובה, וייסורים מכפרים, והמיתה עם תשובה מכפרת.
4. אין לשנוא חילונים, רק על חילונים שהם שונאי ה', והם אקטיביים בענין הזה, אמר דוד "הלוא משנאיך ה' אשנא". אלא יש להסתייג מן החילוניות, ויש להתפלל לה', שיסייענו כולנו והם, לשוב בתשובה שלמה.
5. לא הבנתי את השאלה.

תאריך: 
04/06/05 כ"ו אייר התשס"ה
x

Audio Playlist