ערלה

שאלה: 

כבוד הרב נטענו 2 עצים וידוע לנו רק התאריך הלועזי של יום הנטיעה :7.2.03 (יום ו ) ברצוננו לדעת : מהו התאריך העברי לאותו יום? מתי יסתיים זמן הערלה? האם מותר לאכול מהפירות בסוף השנה השלישית או הרביעית? אילו מצוות עלינו לקיים בעצים הללו וכיצד? מהו נטע רבעי? האם ישנה בעיה בעצים בוגרים שכנראה לא הקפידו בהם על ערלה או ששמרו ערלה אך לא חיללו? נשמח אם הרב יפרט ככל הניתן ולא רק באופן נקודתי לשאלתנו אלא ירחיב על כל הנושא כדי שנוכל ללמוד, ואף יפנה אותנו לספרות שבה נוכל להחכים בנושא
תודה רבה

תשובה: 

אתם נטעתם את העצים ביום שישי, ה' באדר א' תשס"ג, שהוא
7.2.03 למניינם. כלומר, עד א' בתשרי תשס"ד עלתה שנה ראשונה לשנות הערלה, הואיל והיה בה את המינימום 44 ימים, שהם חודש לשנה, ו - 24 ימי קליטה. מא' בתשרי תשס"ד עד א' בתשרי תשס"ה עלתה שנה שנייה לשנת הערלה. מא' בתשרי תשס"ה עד א' בתשרי תשס"ו תושלם שנה שלישית לשנת הערלה. והואיל והשנה הראשונה לא היתה שלמה, לכן דין הערלה יימשך עד ט"ו בשבט של שנת התשס"ו. ואז יסתיים זמן איסור ערלה. בכל הזמן הזה, אסור לאכול את פירות הערלה ולא ליהנות מהן. ודינם בשריפה. שום מצוות אין בעצים אלו בתקופה זו. בשנה הרביעית הפירות מותרים באכילה, אך מאחר והם נטע רבעי יש לפדותם, כמו שפודים פירות מעשר שני. עצים בוגרים שהם לאחר ארבע שנים, פירותיהם מותרים, וחייבים להפריש מהם תרו"מ, אע"פ שלא שמרו על דין ערלה בשלוש השנים הראשונות, ולא חיללו הפירות של השנה הרביעית.

תאריך: 
27/06/05 כ' סיון התשס"ה
x

Audio Playlist