תפילות התשלומין.

שאלה: 

רבינו כותב שאם לא התפלל במזיד או שהיה אנוס וכו'... ואם שכח להתפלל? האם זה נקרא במזיד? אם לא התפלל מנחה, והעמידו אותו הציבור להתפלל ערבית, מה יעשה בנוגע לתשלומי מנחה?

תשובה: 

יתפלל שמונה עשרה של ערבית, לצורך ערבית, יאמר קדיש תתקבל, ולאחר מכן יחזור ויתפלל לעצמו תפילת שמונה עשה פעם נוספת כתשלומין לראשונה. והציבור יסיימו את תפילת ערבית ע"י קדיש דרבנן ועלינו. יתירה מזו, אם שכח להתפלל שחרית, מתפלל מנחה כש"ץ, ואם התפלל לחש וחזרה, הלחש - למנחה, והחזרה - יכוון שיהיה תשלומין לשחרית.

תאריך: 
05/07/05 כ"ח סיון התשס"ה
תגיות: 
x

Audio Playlist