דילוג לתוכן העיקרי

כוחות רוחניים

שאלה

שלום הרב.
שמעתי סיפורים ממקורות ראשונים שונים אמינים למדי, כי הלכו למספר רבנים, שברגע שראו אותם - אמרו להם פרטים מדוייקים על החיים שלהם בלי שסיפרו זאת לאותם רבנים. חוץ מזה, שאח"כ אמר לו הרב -"אל תעשה כך וכך"/תעשה כך וכך" באותם מקרים שגילה לו בעיות על חייו. נאמר לי כי מקרים אלו הם כוחות רוחניים שיש באותו רב.
א. האם ניתן להסביר זאת מבחינה ריאלית שכלית, איך אותו הרב ידע פרטים מדוייקים על חייו של אותו אדם שבא לפניו, בלי לגלות לו מאומה? יכול להיות שיש לו כוחות רוחניים מסויימים?
ב. האם מותר לרב להביא את עצותיו, או שזה גובל בטענה לנבואה או משהו? או שמותר לרב בתנאי שיגיד זוהי עצתו בלבד, ולא טוען הוא לנבואה ח"ו.
ג. האם האדם רשאי להקשיב לרב האומר לו מה לעשות?

תשובה

איני בקי דברים אלה. והנני נוהג לפי מאמר ה': תמים תהיה עם ה' אלוקיך.