שתיית יין עם גויה

שאלה: 

אני וחברתי לחיים גרים יחד ומתרחקים מתשמיש מכיוון שאני חוזר בתשובה בתחילת דרכו. חברתי עוברת גיור, לקראת סיום ורציתי לדעת למרות האיסור של שתיית יין שגוי נגע בבקבוק פתוח, האם אני עובר עבירה חמורה כאשר מדובר בחברה שלי לעתיד אשתי, שמודעת לאיסור אבל אני לא מקפיד איתה מכיוון שידוע לי מראש שהיא לא תכניס דבר טמא ליין. הנושא רגיש ולכן לא רוצה לתת לה הרגשה שהיא טמאה ואני טהור, הרי כולנו טמאים בטומאת מת אז היכן אני עומד ומה עליי לעשות?

תשובה: 

יין נסך הוא אינו עניין של טומאה. והגוי או הגויה אינם טמאים. אבל הם שונים באמונתם ובארחות חייהם מן היהודים. אסור ליהודי להתחבר וכל שכן להתחתן עם גויה, כי ילדיו יהיו גויים, ויתחנכו על פי אמונת הגויים וארחות חייהם. משום כך רק גויה, כמו רות המואביה, שהתגיירה, לא בגלל שהיא אהבה יהודי, אלא בגלל שהיא התאהבה בה' ובתורתו, ובעם ישראל בתור עַם ה', יכול הלהתגייר ויקבלו אותה ליהדות בזרועות פתוחות. משום כך, עליך להתנתק מחברתך הגויה כדי שהיא תיבחן אם היא באמת אוהבת את היהדות ורוצה להתגייר בגלל האמונה היהודית והתורה היהודית. ורק אם כן, היא תהיה ראויה לך. ועד אז, כל יין שהיא תיגע בו, הוא יהיה יין נסך וייאסר עליך, כדי למנוע ממך את ההתחברות עם גויה, התחברות שיש בה סכנה לך ולצאצאיך.

תאריך: 
27/04/06 כ"ט ניסן התשס"ו
x

Audio Playlist