דילוג לתוכן העיקרי

קניית חוב

שאלה

ראובן חייב 1000 ש"ח לחברת חשמל, ועקב כך ניתקו אותו מהחשמל. שמעון מצליח לסכם עם חברת חשמל, שהוא ישלם להם 950 ש"ח עבור ראובן, והם יוותרו על שארית החוב ויחברו את ראובן לחשמל; בתמורה לשירות זה, שמעון דורש מראובן שייתן לו המחאה דחויה על - סך 1000 ש"ח. האם זה מותר (בהנחה שראובן אכן הסכים לכך מראש), או שיש בכך חשש ריבית? (עבור שמעון זו לא ריבית כי הוא משלם 1000 תמורת 1000, אבל עבור ראובן זו ריבית כי הוא מקבל 1000 תמורת 950).

תשובה

נראה שאין בכך רבית. כי מותר לאדם למכור לזולתו שטרי חוב שיש לו, שערכם נניח, לצורך הדוגמה, 10,000 ש"ח, בסך 7,000 ש"ח. והקונה יתמודד עם החייבים. אפשר שיצליח לקבל את כל ה10,000 ש"ח, ואפשר שישיג פחות מכך, ואולי גם פחות מ -7,000 ש"ח. וכן במקרה דנן, ראובן עשה הסכם עם שמעון שאם יגרום לכך שחברת החשמל יחברו לו, מחדש, את זרם החשמל, ישלם לו (לשמעון) 1000 ש"ח שהוא (ראובן) חייב בלאו הכי לחברת החשמל, ושמעון הסכים. יתכן ושמעון לא היה מצליח להוריד החוב ל - 950 ש"ח, והיה משלם 1000 ש"ח, וייתכן שאפילו היה צריך לשלם קנס, או תוספת תשלום, לחיבור הזרם מחדש.