מזלות

שאלה: 

שלום הרב.
פשט הגמרא בשלהי מסכת שבת (קנו:) מראה כי לכו"ע המזלות עובדים ומשפיעים על העולם אך המחלוקת היא אם הם משפיעים על ישראל, כלומר, אין/יש מזל לישראל; אם כך -
א. איך הרמב"ם יכול לומר כי המזלות לא משפיעים על העולם?
ב. נניח שהרמב"ם נדחק (או לא) כדי לומר שהמזל לא משפיע אף על הגויים -- למה יש בעיה לומר כי הכוכבים משפיעים? הרי ניתן לומר שהם אמצעים של רצון ה'!?
בתודה..

תשובה: 

פשט הגמרא הוא שבני אדם חושבים שהכוכבים משפיעים. לא נאמר בגמרא אם זה אמת או לא. הרמב"ם קבע שאינם משפיעים. גם אם נאמר שהרמב"ם הקצין עמדתו, כדי להרחיק בני אדם מדעה מסוכנת, שהם אמצעי, הרי גישה זו נכונה לנוכח העובדה שכבר היו דברים מעולם, וכל האנושות בראשית דרכה סטתה מהאמונה בה', לע"ז, בהדרגה, כשבתחילה האמינו באמצעים ברצון ה', ואח"כ אמצעים עצמאיים, כפי שתיאר רבינו בפרק ראשון, עבודה זרה.

תאריך: 
09/12/07 כ"ט כסלו התשס"ח
x

Audio Playlist