חלב"אבקת חלב נכרי

שאלה: 

לכבוד מו"ר הרה"ג עורס רצון שליט"א האם לנו תלמידי מו"ר ועט"ר הגאון מארי יוסף קאפח זצ"ל, מותר לאכול חלב או אבקת חלב נכרי. אודה מאוד.

תשובה: 

לפי שעה, לא. כי נודע לי שיש משהו אסור באבקת חלב שאנו צריכים לחשוש לו. ועדיין אני צריך לברר בירור יסודי.

תאריך: 
23/06/09 א' תמוז התשס"ט
x

Audio Playlist