אוי לי

שאלה: 

קודם כל רק להגיע לשאול את השאלה האתר נעשה פרוץ. צריך לראות שעה תמונות של נשים ופרסומות. בשביל לפרסם תרומה לבת 'ישראל' שמים תמונה גדולה של דוגמנית גויה שכולם יראו... ומשמאל פרסומות, וכשפותחים ת'אתר קודם כל מול העיניים... זוועה. אוי לי. השאלה לכבודו בדיני בתי דינין. למדתי קצת שאסור לדון היום למשל חבלות אונס גניבה מפתה ועוד ועוד. צרה גדולה. מציק לי איפה הצדק בזה שמאז חורבן הבית מצד אחד אפילו הגוים מצווים להעמיד בתי דין ולנו אסור. לבית דין חילוני אסור ללכת אם פגעו בך או גזלו או דינים בין איש לרעהו והרבנים - לא דנים. כך 2000 שנה? מלבד נושאים שוליים שבהם הרבנים נחשבים כ'הדיוטות'? הרי מעיקרי הדת דינים בין אדם לחברו. מה נעשה בכל אלו ועוד? אם מישהו הכה אותי קשה קרע בגדים השפיל גזל אנס או פיתה אין לאן ללכת. המדינה - משחיתים אין דין צדק והרבנים - כלום. כמה ניסיתי אין איש עוזר לא מתייחסים. אפילו לאונס. הורים - אין. אללי לי

תשובה: 

יקירי! הערתך ביחס לאתר, אם העובדות הן אלה, אתה צודק, ואני מקווה שמנהלי האתר יתקנו את אשר צריך לתקן. אשר לשאלתך בעינין דיני חבלות וכיו"ב, שאין לנו סמכות היום לדון בהם, חלילה חלילה מלהבין, שלא ידונו בהם כלל, ונישאר כחברה מופקרת. אלא עליך לדעת, שיש הבדל עצום בין הגויות ובין היהדות. הגויים מצווים לדון דינים שיסדירו את חייהם, לפי מושגי הצדק שלהם כבני אדם (זו שיטת הרמב"ם להבדיל משיטת הרמב"ן). ואילו היהדות מתאפיינת בכך שהמשפט שלה פועל בשתי רמות. הרמה האידיאלית, והיא הצדק האלוקי, כפי דיני התורה שניתנו משמים. והרמה המעשית, והיא הצדק האדמי, כפי צורך השעה, והוא הוראת שעה. באין מקדש ובאין סנהדרין, אין אנו ראויים לדון לפי הצדק האלוקי. מהרה ה' יסייענו שתחודש הסנהדרין, וישנה המקדש, ונדון לפי הצדק האלוקי. אבל חובתנו לדון לפי צורך השעה עפ"י הוראת שעה בכל דור ובכל מקום. אלא שמדינת ישראל לא מאפשרת לנו לעשות כן, עד שיזכנו ה' והעם ישוב בתשובה ויוכלו דייני ישראל לדון גם בעניינים אלו בהוראת שעה.

תאריך: 
15/03/10 כ"ט אדר התש"ע
x

Audio Playlist