דילוג לתוכן העיקרי

ברכת מצה ומעיל

שאלה

שלום וברכה מארי, מדוע על מצה מברכים "המוציא", כאשר על קרקר מברכים "מזונות"? לשניהם צורה דומה. ואנא פרט מדוע...
2) לן בכסותו. בבוקר, כשיוצא מביתו, מתעטף הוא במעיל. למה לא יברך על המעיל "מלביש ערומים"? וכן מדוע לא יברך על טליתו שמתעטף בה מספר שעות "מלביש ערומים"?תודה רבה!

תשובה

1. אכן יש קושי מסוים בשאלתך. אולם עלינו לזכור שהמצה בתימן היא פיתה, שאינה חמץ. וכן היתה פיתה "קאמז" שהיא כמו פיתה רגילה בצורתה, רק היא קשיחה ועליה בירכו המוציא. ולכן גם על כיכר מצה מברכים המוציא, כי הוא ככר. לא כן הקרקר אינו כיכר, ואין לו צורת פת, ולכן ברכתו מזונות.
2. כי הוא לן בלבוש של יום.