סיכסוכי שכנים

שאלה: 

בעקבות סיכסוך שהתפרץ בבנייננו המשותף עלו מספר שאלות שאודה להתייחסותך ולקביעתך ההלכתית: בדירתנו מתגוררת רופאת ילדים ובקומה שמעילה טכנאי. שניהם נותנים שירות בביתם. בעקבות זאת בכניסה לבית נמצאות עגלות ורכבים של המבקרים בשטח הציבורי אשר גורמים למטרד הבניין. האם קיימת הלכה האוסרת על אותם מבקרים להשאיר את עגלות התינוקות או מכוניתיהם בכניסה לבניין? אשמח בתשובתך את תתייחס למקורות הלכתיים על מנת שאוכל לפנות לועד הבית עם עובדות מבוססות. שנדע רק בשורות טובות ענת

תשובה: 

אין לי פנאי לציין מקורות אולם אציין:
א. אם קליניקה זו קיבלה היתר לפעול בתוך בניין מגורים מוועדת התכנון והבנייה, ואם כן, מהו מגרש החנייה שנועד להם, ואם לא, יש לכם עילה כנגד פעילות זו.
ב. נחלקו הפוסקים אם מותר לרופאת ילדים שיש בשירותה מצווה, לפתוח קליניקה בבניין מגורים. לענ"ד - לא. אבל יש מתירים. אבל גם לפי תיאורך, יש בפעילות זו ריבוי המופיעים, ומטרדים גם מבחינת הרכבים והעגלות שחונים סמוך לבניין וגורמים למטרד, וזו עילה שצריך לבררה בבי"ד.

תאריך: 
23/12/10 ט"ז טבת התשע"א
x

Audio Playlist