בקשת סליחה

שאלה: 

שלום וברכה הרב ערוסי. כותב רבנו, כשאדם חוטא בין אדם לחברו, צריך לפייסו עד שירצה את חברו. ואני שואל, על מקרה שבו הנפגע שכח לצמיתות את הפוגע. האם הפוגע צריך להזכיר לנפגע את פגיעתו, למרות שאין סיכויים רבים שהנפגע ייזכר? ומה במקרה שגם הפגיעה וגם הפוגע נשכחו?
תודה רבה

תשובה: 

יש צורך לדובבו, ואם באמת, מוכח ששכחה לחלוטין, ולא רק השערה. ואם יש חשש שאם יזכירו לו, עלול להיגרם לנזק, ניתן לוותר על הפיוס, אבל יש צורך לפתח עמו יחסי ידידות, שיהיו במקום הפיוס.

תאריך: 
19/01/11 י"ג שבט התשע"א
x

Audio Playlist