מה דינו של סוחר סמים על פי משפט ההלכה ?

שאלה: 

בס"ד מכיון שנחשפתי קצת לבעייה זו ולאחר שקראנו פרשת משפטים, מה יהיה דינו של סוחר סמים על פי ההלכה האם יחשב כמזיק בגרמא או ממש? איך מתמודדים עם בעיית הסמים על פי ההלכה?
תודה

תשובה: 

אקדים סיפור בעניין זה. לפני עשרות שנים היה אירוע טירוריסטי חמור מאוד, השדרן אריה גולן העלה לשידור את מי שהיה ח"כ משינוי, מר וירשובסקי, ושאל אותו מה דעתו על חקיקת חוק עונש מוות לטירוריסטים. הוא התנגד, אבל ציין מיזמתו, מיניה וביה, שהוא בעד הטלת עונש מוות לסוחרי סמים, ונימק משום שהם הורסים את נפשות הנזקקים לסמים. אכן במובן ההלכתי הצר, אפשר שמדובר בגמרא. אבל גרמא חייבים בדיני שמים. אולם ההלכה מדין הוראת שעה היתה מחמירה כנגדם מאוד, משום שפגיעתם קשה למדי, והם מאמללים בני אדם רבים, ובדין שהוא משום הוראת שעה, העונש נתון לשיקול דעת ביה"ד, כל מה שיותר להרתיע.

תאריך: 
30/01/11 כ"ה שבט התשע"א
x

Audio Playlist