קיום מצוות התורה

שאלה: 

שאלתי לכבוד הרב הנה מדוע אין אנו שומעים קול גדול יוצא מקרב חכמי העדה, הקורא לנו לקיים את כל מצוות התורה בכללותם, והיינו לבנות את הבית ולהקים את הסנהדרין. או לפחות להתחיל בבניית תשתית לכך (תשתית רוחנית ואירגונית, וכל אשר ניתן לעשות על מנת לקיים רצון ה'). יסלח לי הרב אם נשמעת נימת ביקורת ממני כלפי גדולים וקדושים ממני. אך זאת תחושתי, ונושא אני אותה עמי וגורמת לי לחוסר נוחות גדולה.

תשובה: 

עליך לדעת, אנו עושים זאת בעבודתנו הרבנית היומיומית, בדרשות ובשיעורים וכיו"ב. אולם להקמת ארגונים ותשתיות יש סדרי קדימה, ומקדימים את המעשי והחיוני. חידוש סנהדרין ובניין ביהמ"ק, לענ"ד, יש צורך יותר בלימוד ובהכנה רוחנית, כי אין הדברים תלויים רק בנו, והללו שעוסקים בהכנת תשתיות למוסדות כאלה, יישר כוחם. כי להרבה דברים חיוניים העם היושב בציון זקוק בעת הזאת, ורבה המלאכה, ויש התפלגות טבעית בין האידיאליסטים והמתנדבים. יש שעושים בעניין יישוב הארץ, יש בעניין רפואה והלכה, ויש שעוסקים בחסדים, עזר מציון וכיו"ב. ויש במשפט התורה ויש בעניין המקדש, ויש בעניין הסנהדרין. קצרו של דבר, אין ארגון בימינו יכול להתמודד עם כל הדברים החיוניים לעמנו, בתקופה זו, ולכן איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק.

תאריך: 
30/01/11 כ"ה שבט התשע"א
x

Audio Playlist