עבד כנעני

שאלה: 

לק"י שאלתי לכבוד הרב היא בנושא עבד כנעני. נאמר כי עבד כנעני "לעולם בהם תעבדו" שאלתי היא: עבד כנעני, דינו כעבד נקבע אך ורק בבית דין של הגויים או גם של ישראל. ואם גם של ישראל, דינו כעבד לעולם הוא משום כי דנו בו כדין בית הדין של אומתו או שזהו דין תורה עצמו.
תודה ובכבוד רב.

תשובה: 

ההלכה מכירה במעמד של עבד כנעני, כי כך הגויים נוהגים. אולם היא משפרת את מעמדו מאוד. אסור להכותו, ואם פוגעים באחד מאיבריו הוא יוצא לחירות. הוא זכאי לדרוש מאדונו לעלות לא"י, ועוד. כמובן, עבד כנעני נימול וטובל ומקבל עליו עול תורה ומצוות, וחייב מצוות כמו האישה בישראל. אבל אסור להתחתן עם יהודיה. ואם ישתחרר באיזה שלב, הוא חוזר וטובל לשם יהדות מלאה, אז רשאי הוא להתחתן עם יהודיה.

תאריך: 
25/10/11 כ"ז תשרי התשע"ב
x

Audio Playlist