נטילת ידיים - לאחר בית הכסא ולפני סעודה

שאלה: 

שלום עליך מו"ר האם צריך ליטול ידיים מכלי לאחר שנתפנה בבית הכסא או שדי בשטיפה בלבד? בעניין נטילת ידיים לסעודה:
א. האם צריך אדם לחזר כ"כ גם לכלי לנטילה ללחם כמו שכתוב שצריך לחזר אחר מים?
ב. אם אין לו כלי, האם די לו בשטיפה רגילה או שצריך באופן מיוחד (שמעתי דעה שאומרת שצריך לפתוח ולסגור את הברז...). כמו כן, האם במקרה כזה הברכה נשארה בניסוחה המקורי "על נטילת ידיים"?
תודה רבה.

תשובה: 

1. לפי רבינו, אחרי שאדם עשה צרכיו, די ברחיצת ידיו, רחיצה של ניקיון, ואין צורך בנטילה באנטל.
2. כן יש צורך לחזר אחר כלי כדי ליטול ידיו לאכילת פת. יש המתירים לפתוח ברז ולסגרו, לסירוגין, וליטול ידיים, אם אותם מים זורמים ממיכל של דוד, שהוא הכלי, ומברך על נטילת ידיים.

תאריך: 
11/06/13 ג' תמוז התשע"ג
x

Audio Playlist