שמיטה

שאלה: 

לרב שלום.
1. מה לשיטתנו עדיף לצרוך בשמיטה: יבול מוכרי שהוא ערבי. אוצר בית דין. היתר מכירה או תוצרת ערבה דרומית - עין יהב.?
2. האם בעניין זה יש חילוק ביננו לבין אחינו הספרדים/אשכנזים?
3. האם הרב חושש לדעת הרב וייטמן שטוען כי היום שכל הארץ נכבשה ומוחזקת על ידנו אין היתר לעבוד ולאכול מאזור הערבה?
4. במידה ויש לי אפשרות לצרוך היתר מכירה או יבול ערבי מהשטחים. מה הרב מציע לצרוך?
5. עניין אחר. מעיון בפירוש הרב קאפח על הרמב"ם בעניין איסור חלב עכום. נראה כי יסכים עם סברת הרב פיינשטיין שהחברות הגדולות מירטט ולכן יתיר לפחות אבקת חלב עכום. מכח סברה זו ומכח הסברה כי לא נכללה האבקה באיסור. מה אומר הרב על כך?
תודה לרב על זמנו.

תשובה: 

1. המידרג: תוצרת - ערבה דרומית - עין יהב יבולים של נכרי, באמת היתר מכירה טוב אוצר בי"ד טוב
2. החרדים שבהם מעדיפים אוצר בי"ד. הלא חרדים מעדיפים היתר מכירה.
3. למרות החשש הזה, היבול מאותו מקום עדיף, ובמיוחד אם גם שם נעשה היתר מכירה טוב.
4. עיין תשובה מס'
1. 5. אכן כן.

תאריך: 
29/10/13 כ"ה חשון התשע"ד
x

Audio Playlist