מנהג

שאלה: 

שלום וברכה, חוזר בתשובה שקבל על עצמו לפסוק ע"פ הרמב"ם, האם הוא מחויב לומר סליחות\אשמורות 40 יום לפני יו"כ, או רק ב -10 ימי תשובה? אין לו מנהג אבות.
2) וכן מה דינו לגבי אי - אכילת בשר בתשעת הימים של חודש אב? האם הוא מחיוב למנהג, או שהוא יכול לעשות כעיקר הדין ולאכול עד לפני הסעודה המפסקת?

תשובה: 

1. רצוי. משום שאין היום קהילות שנוהגות לפי הרמב"ם, כקהילות, רק יהודי תימן, ורצוי שיהודי ישתייך לקהילה ויתעצם מכוחה ויעצים אותה, ולא יתנהל כאיש רמב"ם, בודד.
2. לאור האמור לעיל, יהיה מותר לו לאכול כיהודי תימן עד ערב תשעה, ועד בכלל, חוץ מסעודה מפסקת. כי מאחר ואין לו מנהגי אבות, מעולם לא נהג איסור, גם לא זה שנזכר ברבינו.

תאריך: 
28/08/14 ב' אלול התשע"ד
x

Audio Playlist