דילוג לתוכן העיקרי

דרדעים

שאלה

שלום עליכם הרב
רציתי לשאול מה דעת מארי יוסף קאפח על הדרדעים שאינם מאמינים בזוהר ובקבלה, האם הם כופרים? ומדוע? ועוד
רציתי לדעת, האם מארי יוסף קאפח היה דרדעי שאינו מאמין בזוהר ובקבלה? אתכם הסליחה על השאלה הזאת מכיוון שאני יודע שכבר הטרידו את הרב, מספיק בשאלות מסוג זה. ובכל זאת אני חייב לדעת. ועוד
רציתי לשאול מדוע כשיש סתירה בין הפשט לבין הקבלה אנו הולכים כהפשט, האם הטעם לזה הוא שהקבלה בבחינת לא בשמיים היא ולכן לא פוסקים כך?
תודה רבה, אוהבים את הרב מאד! תזכו למצוות.

תשובה

א. אכן כבר התייחסתי לכך בעבר, פעמים רבות, גלוש לאתר קהילת נצח ישראל ותמצא שם התייחסויות רבות לכך.
ב. גם הרדב"ז שהיה גדול בנגלה ובנסתר, קבע שתלמוד וזוהר, שנמצאה סתירה ביניהם, בעניין מסוים יש לנהוג כתלמוד. לא בגלל לא בשמים היא, כי התלמוד, אין עוררין על קבלתו כלל ועיקר. והתלמוד, ייעודו הוא הלכתי, ולא תורת הנסתר. הזוהר, עניינו בתורת הנסתר, ויש צורך בנגר ובר נגר דיפרקיניה, כדי לגלות ממנו עניינים הלכתיים. שהרי חז"ל קבעו שאין לפסוק הלכה מן האגדה, ואפילו מן האגדות שבתלמוד.