טלית קטן לדעת רבנו

שאלה: 

שלום כבוד הרב,
האם יש חיוב (ואני מדגיש - חיוב) ללכת עם טלית קטן מדין מנהג? והאם ראוי לחשוש לדעת מר"ן (ופוסקים נוספים) וללכת עם טלית קטן כדי לצאת ידי חובת דעתם? והאם הרב יוסף קאפח זצ"ל בעצמו הלך עם טלית קטן?
בתודה מראש ובהערכה רבה,

תשובה: 

אין חיוב, ולפי רבינו, היא אינה בגדר טלית, מאחר ואין בשימוש בה גדר של עיטוף (=להתעטף בציצית). ועיטוף הוא התכסות בכסות על גבי הכתפיים, ועל גבי הראש. והטלית הקטנה אינה בגדר עיטוף על הכתפיים, כי היא כמו גופיה, ובוודאי אין בה אפשרות של עיטוף על גבי הראש. אולם, אני כשלעצמי, לובש טלית קטנה בלי ברכה, ואיני יודע מנהגו של מארי בזה.

תאריך: 
30/06/16 כ"ד סיון התשע"ו
x

Audio Playlist