סוכה

שאלה: 

נשאל את מורנו ונשמע מוצא פיו אננו רוצים לבנות סוכה כאשר מעל חלק ממנה יש תקרה של תחילת הקומה הראשונה אך מאמצעה ואילך אין תקרה אלא שמים.
1. האם מותר לבנות כך סוכה?
2. האם היכן שנמצאת אותה תקרה, יש להושיב נשים וילדים או שמכיון שמדובר בסוכה אחת יוצאים ידי חובה בכל מקום?

תשובה: 

1. כן. בתנאי שחלק של הסוכה שהוא תחת כיפת השמים, יש בו שיעור מינימלי של סוכה, שבעה טפחים על שבעה טפחים, וגובה לפחות עשרה טפחים, וכל שכן אם הגודל גדול מכך, ושהסכך יהיה כשר.
2. אכן. אם החלק הנ"ל כשר, ישבו תחתיו, או בתוכו, הזכרים, ואלו הפטורים מן הסוכה, בחלק שתחת התקרה.

תאריך: 
26/08/16 כ"ב אב התשע"ו
x

Audio Playlist