ברכות הנהנין

שאלה: 

שלום לרב על פי הרמב"ם אם אדם נמצא בבית כל היום, וברך ברכות, שהכול, מזונות, אדמה, עץ. האם זה מספיק לכל היום, או שהוא צריך לחזור ולברך שוב על כל דבר ודבר, ואם כן כל כמה זמן? ידוע לי לאחר ברכת המזון יש לחזור ולברך על כל דבר שוב.
תודה

תשובה: 

אם כוונתו להמשיך בשתייתו ובאכילתו, אף שמפסיק בין שתייה לשתייה ובין אכילה לאכילה, ואפילו הפסק גדול, אינו חוזר ומברך. אם היה זה בתוך סעודה, אם הפסיק הפסקה גדולה שכבר הוא רעב למרות מה שאכל, חוזר ומברך. אם היה בסעודה ובירך ברכת המזון, הרי אחרי ברכת המזון יברך על כל מה שישתה או יאכל.

תאריך: 
09/03/17 י"א אדר התשע"ז
x

Audio Playlist