שאלות לגבי מנחה בציבור וברכת על המחיה

שאלה: 

ברשות הרב, שתי שאלות בבקשה:
1. כאשר אנו מתפללים תפילת מוסף אחת, שליח הציבור מקרא בקול עד שים שלום. האם זה נעשה בגלל ברכת כהנים? אם כן, אז יוצא שבתפילת מנחה רגילה שליח הציבור מקרא עד אתה קדוש בלבד, או שמא גם בתפילת מנחה שליח הציבור צריך להתפלל בקול עד שים שלום בדומה למוסף?
2. בברכת המזון מנהגינו שבעל הבית מברך ומוציא את כל בני המשפחה. האם כך הוא הדבר גם בברכת על המחיה? (ראיתי בתשובה קודמת של הרב שלפי שיטת רבינו "אכילת מזון" מדאורייתא כוללת את ברכת המזון וגם מזונות (על המחיה), ולכן היה נראה לי שגם בעל המחיה ניתן שבעל הבית יברך לבני המשפחה, כמו בברכת המזון. האם הסברה שלי נכונה?)
תודה לרב על תשובותיו.

תשובה: 

1. לפי הדין כל התפילות: שחרית, מוסף, מנחה ונעילה, חוץ מערבית, ש"ץ חייב לומר כל התפילה, במושלם, בקול רם, כדי להוציא מי שאינו יודע. ולכן, לא טוב הוא המנהג להתפלל מנחה בקול עד הקדושה בלבד.
2. אין קשר בין העובדה שברכת המזון היא מדאוריתא, לבין העובדה שאחד מברך לכולם ברכת המזון. כי אחד מברך לכולם, מדין ברוב עם הדרת מלך, שכולם מתאחדים סביב מברך אחד, והוא מזמן, ומלכדם, ומברך עבור כולם. וזה הדין הוא בסעודה, ואין סעודה אלא בפת, שאחריה מברכים ברכת המזון. אבל על המחיה היא על אכילת עוגה, או פת הבאה בכסנין. ודברים אלו לא בהכרח שהם נאכלים ביחד, כמו בסעודה, אך כשאוכלים ג'עלה, ואם אוכלים גם עוגות, אחד מברכת ברכות אחרונות לכולם.

תאריך: 
25/04/17 כ"ט ניסן התשע"ז
x

Audio Playlist