מודעות הגט וחלוקת ירושה בשווה

שאלה: 

לכבוד מו"ר שלום וברכה
א. האם נוהגים בימינו במתן גט לבטל את כל המודעות בין שהיו מודעות בין שלא ידוע שהיו מודעות וכפי שכותב המ"מ בהלכות גירושין פרק ו באות לה?
ב. האם אדם רשאי לחלק את נכסיו בצוואה כרצונו שלא כפי דין תורה, כגון שייתן לבכור חלק שווה או שייתן גם לבנות חלק שווה?
בתודה מראש ותבורך בבריאות איתנה

תשובה: 

א. כן.
ב. כן. במתנה מחיים, שעה אחת לפני מיתה.

תאריך: 
01/05/17 ה' אייר התשע"ז
x

Audio Playlist