עמידת אשה ליד בנה בעליה לתורה

שאלה: 

לכבוד הרב,
האם כשילד מגיע לגיל מצוות וחוגג בר מצווה, ועולה לתורה להפטרה, אימו רשאית לעמוד לידו ליד הדוכן בבית הכנסת? (מחוץ לעזרת נשים) אם לא, מה מקור האיסור?
בתודה מראש

תשובה: 

כלל יהא נקוט בידינו, הצניעות היא ערך חשוב ביותר, שדורנו, לצערנו, מתנכר אליו ובגלל זה המתירנות גוברת עם נזקים חמורים. כך בחיי החולין. כל שכן בבית הקדושה, בבית הכנסת. נשים לחוד וגברים לחוד, וכבר בזמן בית המקדש עשו הפרדה זו, לכבוד הנשים, ולהגנה עליהן מפני יצרי הגברים, וכדי להגן על הגברים מפני יצריהם. בחגיגות הביתיות תעמוד האמא לידו. בחגיגות בבית הכנסת ובמסגרת התפילה - לא.

תאריך: 
29/07/18 י"ז אב התשע"ח
x

Audio Playlist