דילוג לתוכן העיקרי

האם ראוי להתפלל על זיווג מסויים

שאלה

שלום רב
לפי דעת רבנו אין הקב"ה גוזר מן השמים על אדם להתחתן והאפשרות בידו
1. האם אדם שמברר על שידוך מסויים מותר לו להתפלל ששידוך זה יצליח עוד לפני פגישה ראשונה? (על השידוך הזה ספציפי לא בכללי)
2. אדם שהולך לפי שיטת רבינו האם ראוי מלכתחילה לחפש שידוך שהאישה לומדת באופן קבוע תורה? (כמובן במה שהיא חייבת)

תשובה

1. אכן אין הקב"ה גוזר מן השמים, וצריך האדם לפעול כדי לקיים מצוות נישואין, אבל לעולם יתפלל האדם לקב"ה, שיסייעו וכך נהגו אבותינו מדור דור.

2. בודאי. כי האשה חייבת לדעת את ההלכות שהיא חייבת בהן, ובמיוחד כשרות, טהרה, שבת וכיו"ב, כי אנו סומכים עליה.