שמיעת שירים בימינו

תשובה: 

א. רצוי לשמוע שירים מקלטות. שירי קודש, אך גם שירי חול, אם תכניהן חיוביים, בשבח מידות טובות וכיו"ב, אך חלילה, לא כאלה שתכניהם שלליים.

ב. שירת נשים אין לשמוע.

ג. מותר. והרב עובדיה יוסף התיר זאת. אבל ככל שאותן נעימות גויות הן מפורסמות לשימצה, יש להימנע.

ד. רצוי מאוד שלא, כי זה בבחינת עשאוני בני כמין זמר.

ה. לא הבנתי את השאלה.

 

תאריך: 
04/05/19 כ"ט ניסן התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist