פלטה בשבת

תשובה: 

1. יכונן שעות שעות שידליק את הפלטה כשעה לפני סעודה שלישית ויניח את המאכלים שנתבשלו כל צרכם מערב שבת, על הפלטה, בטרם החשמל דלק.

2. אם אכן יותקן מיכל מים על גבי הפלטה, ניתן להניח המאכלים על המיכל.

3. יקנה להם מיחם מים עם ברז, ושלום על ישראל.

תאריך: 
05/05/19 כ"ט ניסן התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist