ביטוח חיים

שאלה: 

יורנו רבנו,
מה דעת ההלכה בנוגע לעשיית משולש הביטוחים הנפוץ בימינו והוא:
ביטוח חיים - במקרה מוות
ביטוח תאונות
ביטוח מחלות,
האם ראוי לעשות ביטוחים מסוג זה? האם יש איסור? האם זה מבטא חוסר אמונה שתורת ה' ומצוותיו היא היא ביטוח החיים כי היא חייך אורך ימיך והתורה היא הביטוח השמירה מתאונות בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך והתורה היא היא ביטוח מחלות והיה אם שמוע תשמע אל מצוותיו ושמרת כל חוקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך.
האם ביטוחים אלו והליכה בדרכי ה' הם תרתי דסתרי?
או שמא ביטוחים אלה הם בבחינת ההשתדלות האנושית שאדם חייב לעשות מעבר לאמונה בביטוח החיים האמיתיים מאת ה'?
בתודה ובברכה

תשובה: 

מותר, ואין בכך משום פגיעה בביטחון ה', כי ה' לא אמור לעזור למי שלא עוזר לעצמו, ואיזהו חכם הרואה את הנולד, ומכין לו צידה לדרך או לימים שיבואו או לנסיבות שיהיו.

תאריך: 
07/05/19 ב' אייר התשע"ט
x

Audio Playlist