תפילת הדרך

שאלה: 

א. אני נוסע בטרמפים, מתי אני צריך להגיד את ארבעת השלבים של התפילה?
ב. כשאני עולה על טרמפ להגיד לפי המקום שאליו הוא מגיע/אני יורד?
ב. אם שכחתי להגיד חלק אני ממשיך בכל זאת?
ג. האם אני יכול לצאת ידי חובה בתפילת הדרך אחת שמישו אומר לידי ולהפטר לכל היום?
ה. האם לפי רבנו אפשר להוציא ידי חובה בתפילת הדרך?
ו. אם אני בנסיעות כל היום אני אומר כל פעם שאני יוצא או ניכנס לעיר?
ז. 'שתכניסני לכרך זה' מתי אומרים? ממש לפני שניכנסים או בדרך לשם?
ח. במקום 'כרך' מכניסים את שם העיר או שאומרים 'כרך'?

תשובה: 

בכל מצב, גם בטרמפים, צריך להתפלל שיוציא אותו ממקום זה לשלום, וכשיצא יתפלל על העתיד. וכשיגיע לתחנת ביניים שהגיע אליה באמצעות הטרמפ, יודה לה', ובטרמפ הבא יחזור ויתפלל כנ"ל.

לעולם יתפלל על העתיד ויודה על העבר. ויכול אחד להתפלל בקול והאחרים ישמעו ויתכוונו לצאת ידי חובה.

תאריך: 
14/05/19 ט' אייר התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist