דילוג לתוכן העיקרי

הדלקת נרות חנוכה ביום באולם בית הדין לגיור

שאלה

שלום כבוד הרב
הנני קצין בית הדין לגיור בצה"ל.
במהלך ימי החנוכה מתקיימים דיוני גיור בבית הדין.
בשנה זו , הכנסתי לאולם ביה"ד חנוכית שמן והנחיתי להדליקה בימי החנוכה בעת הדיונים.
המטרה שלי- פרסומי ניסא ושמירה על אוירת החנוכה , על אף שביה"ד עובד בימים אלו.

אחד מאב"דים , סירב להדליק את החנוכיה ואף השיבני כדלקמן :" החת"ס העיד פעם על עצמו: "אני שונא חדשות, ומילתי אמורה בכל מקום: החדש אסור מן התורה". לכן הוא אסר להזיז את העמוד בביהכ"נ, אף שהמיקום של העמוד, כשלעצמו, אינו באמת חשוב. חשוב שלא לשנות ולהמציא בתורה (להבדיל מהטכנולוגיה והמדע) דברים חדשים. אתה ואני לא ממציאים את התורה איך שמתחשק. היא מסורת מאבותינו. שנים רבות ב"ה אני בבית הדין, ומעולם (עד אתמול) לא הדליקו, לא באזרחי ולא בצבאי, נר חנוכה בצהרי היום בבית הדין. במשמרת שלי לא אתן יד לחידושים בדת."

אשמח ואודה לשמוע דעת תורה ועמדת הרב בעניין

בהוקרה והערכה רבה ובברכת יאריך ה' ימיך בטוב ושנותיך בנעימים ,וישר חילך לאורייתא

תשובה

א. התנגדות החת"ס לכל חידוש, באופן קיצוני היתה בגלל הרפורמה שהיתה בזמנו ובמקומו.

א. יהודי נמצא בביה"ד בזמן הדלקת נרות חנוכה, לפי רבנו שמי שיש לו רק חצי שעה, ואין לו מישהו בביתו, חייב להדליק במקום שבו הוא נמצא, אפילו בביה"ד, בפתח הסמוך לרה"ר, ואין זה חדש האסור מן התורה, אלא פסק הלכה המתחייב מהרמב"ם ופוסקים כהרמב"ם.