הגעלת כלים בימי קורונה

שאלה: 

לדעת הרב לכתחילה ניתן להגעיל בסיר חמץ ע"י חומר פוגם או שצריך להכשיר את הכלי שמגעילים בתוכו מחמץ קודם שמגעילים בתוכו?

תשובה: 

ניתן להגעיל כלים בסיר חמץ לאחר ניקויו היטב עם חומר פוגם. רצוי להגעילו לפני כן ע"י שמרתיחים מים עד לשפה וגולש. אבל אפשר גם בכלי בלתי מוגעל. 

תאריך: 
30/03/20 ה' ניסן התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist