אזכרה שנה לפטירה

שאלה: 

בקשר לאזכרה שנה לפטירה שהוא ביום ראשון כ"ג אייר מתי עולים לבית קברות .מתי התפילה.והסעודה.

תשובה: 

לפי יהודי תימן, אין חובה לעלות לקבר.

בימינו, אנו מחקים את שאר העדות.

אפשר לעלות ביום ראשון כ"ג אייר ובאותו יום במנחה תפילה, וברכות כמו אצל הספרדים. ולא סעודה. השכבה ותפילת ערבית.

תאריך: 
07/05/20 י"ג אייר התש"פ
x

Audio Playlist