דילוג לתוכן העיקרי

הנחת אבנים על קברים

שאלה

אם מדברי רבנו מובן שהנחת אבן על קבר אדם היא סימן לכך שהוא נפטר בעודו מנודה, מדוע נהוג היום להניח אבנים על קברי הנפטרים?

תשובה

אכן לפי רבינו שפסיקתו תלמודית, אין להניח אבנים על קבר הנפטר. הקושיא היא על הללו שנוהגים כן מטעמים לא תלמודיים.