בעקבות שיעורך באגרות הרמב"ם

שאלה: 

העלית את הנושא שהעלה הרמב"ם על ישו הנוצרי. רבו היה יהושע בן פרחיה ותלמידו מן המובהקים. מי שגרר את ישו היה יוחנן המטביל שהיה עובד ע"ז, והוא נמשך אליו. כוחו של ישו חרט את שם המפורש על ידי אמתו.

מה קרה עם רבו יהושע בן פרחיה?

למה לא מיחה בישו?

 

תשובה: 

אכן לפי חז"ל ר' יהושע בן פרחיה היה רבו, ובגלל יצרו המיני גרע בו, וי"א שבגלל זה הוא יצא לתרבות רעה.

תאריך: 
14/09/20 כ"ה אלול התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist