נשות ישראל בראש השנה בצל הקורונה

שאלה: 

1 האם השנה הגבאים צריכים להשתדל לדאוג לנשים למקום בביהכנ"ס?

2 מה הנחייה לחג בנושא תפילה עזרת נשים - מה עדיף ?

האם לבטל גברים ולהשאיר עזרת נשים או לבטל עזרת נשים ולתת לעוד גברים אפשרות להתפלל?

 

תשובה: 
  1. כן. אבל יהיו בתי כנסת שלא יוכלו זאת, ויש לקבוע שעה נוחה להן, שתבואנה לשמוע קול שופר, אע"פ שאינן חייבות.
  2. כל בית כנסת לפי הנתונים שיש בה, אם באותו בית כנסת חייבים להכניס גברים לעזרת נשים, יש למצוא פתרון חליפי לנשים.

 

 

תאריך: 
14/09/20 כ"ה אלול התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist