שאלות שונות

שאלה: 

1 בכדי לצאת ידי חובת סעודה שלישית ביום טוב ראשון שחל בשבת השנה ועדיין לסעוד סעודת ערב יום טוב שני לתיאבון בַמֵה עלינו לסעוד האם די במזונות או שחובה בפת?

2.  מה דינה של כוס זכוכית השייכת ליהודי שמוסלמי שתה  בה שתיה חמה.

3 האם מחמת ירידת הדורות חובה לעמוד כל אימת שהרב נכנס לביהכנ"ס או שדי לעמוד אחת בשחרית ואחת בערבית.

 

תשובה: 

1 רק פת, או מיני מאפה. אם אכל כשיעור, והתכון לקבוע עליה סעודה.

2 אם הגוי חימם באותה כוס תה או קפה, שאינם כשרים, אסור ליהודי לחמם לעצמו באותה כוס מבלי שיכשירנה. ואם הגוי שתה שתייה חמה כשרה באותה כוס, אין שום איסור שהיהודי ישתה אחריו באותה כוס לאחר שישטפנה.

3 לא הייתי אומר חמחת ירידת הדורות, אלא מחמת העובדה שיש מתפללים שאינם באים מוקדם לתפילה וכשיראו מישהו ובמיוחד מבין היראים, שאינו עומד, או שיחשדו בו שהוא מזלזל בכבוד הרב, או שיחשבו שאין חובה לעמוד.

 

תאריך: 
16/09/20 כ"ז אלול התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist