דילוג לתוכן העיקרי

נטע רבעי

שאלה

אם יש לי עץ בן 3 שנים. מה עלי לעשות עם הפירות לעניין נטע רבעי? זה קיים היום, ואיך לקיים בפועל בימינו?

תשובה

הפירות שנקטפו בשלוש שנות ערלה אסורים באכילה ובהנאה ויש לשרפם.

הפירות שנקטפו בשנה הרביעית, הם קדושים, והם נקראים נטע רבעי, ובזמן המקדש אוכלים אותם בירושלים עיה"ק בשמחה ובטהרה.

אבל בימינו פודים אותם בשווה פרוטה, ואוכלים אותם, והם פטורים מתרומות ומעשרות.