דילוג לתוכן העיקרי

הדלקת נרות בבית מלון

שאלה

לגבי הדלקת נרות בבית מלון. האם ההדלקה המרכזית פותרת אותי מחיוב נר איש וביתו כאשר אין אף אחד בבית?

תשובה

כן, כי אין דרך אחרת. בחדר במלון - הנהלת המלון אוסרת, בגלל ענייני בטיחות, ובבית שלך אין מדליקים עליך.

לכן ישתתפו כולם וידליקו בהדלקה אחת, בכניסה למלון, וכן אנו נוהגין.

אם תרצה להחמיר, הדלק בלי ברכה נרות חשמל בחדר, לפי הדעה שניתן להדליק נרות חנוכה בנרות חשמל.