דילוג לתוכן העיקרי

שכנות

שאלה

שלום לרב

שכן הקים מחסן צמוד לגדר בינו לבין שכנו.
המחסן נמצא מול הכניסה לבית השכן, מול הגינה ומול הפרגולה, שבה נהוג לשבת.ויוצר מפגע של כיעור

יצויין, כי זה המחסן השני, שהשכן בונה צמוד לגדר הנ"ל. וגודל שני המחסנים למעלה מעשרים מ"ר
ע"פ חוקי המדינה הדבר אסור, משום שגודל מחסן לא יעלה על 12 מ"ר

מה עמדת ההלכה בעניין זה? בבקשה לצרף הנמקות.

בברכה

תשובה

ההלכה מכבדת חוקי מדינה כאלה שמסדירים את ענייני הציבור, שכנים, ענייני בנייה וכיו"ב.

אולם מעבר לעניין ההלכתי והחוקי, על שכנים לדעת, טוב שכן קרוב מאח רחוק, ולכן יש לטפח יחסי שכנות טובים של הבנות הדדיות וויתורים הדדיים, ולא להתנהג כאילו אין שכן שניזוק.