דילוג לתוכן העיקרי

מלאכת בונה ומכה בפטיש - שיטת החזון איש בשאלת חשמל בשבת

רמב"ם זמנים, שבת - פרק י, יד-יח; פרק כב, כה-לג; פרק כג, א-ט. נעסוק בהלכות בונה ומכה בפטיש, וכן בשיטת ה"חזון איש" בעניין - חשמל בשבת.

יב כסלו התשע"ד