שידור חוזר! כולל יום השישי - יב כסלו התשע"ד

רמב"ם זמנים, שבת - פרק י, יד-יח; פרק כב, כה-לג; פרק כג, א-ט. נעסוק בהלכות בונה ומכה בפטיש, וכן בשיטת ה"חזון איש" בעניין - חשמל בשבת.

תאריך: 
17/11/13 י"ג כסלו התשע"ד
x

Audio Playlist