דין חולה שאין בו סכנה וכן חולה חולי קל בשבת

יט כסלו התשע"ד

הלכות שבת פרק ב הלכה ב

תגיות: 
תאריך: 
22/11/13 י"ח כסלו התשע"ד
x

Audio Playlist