דילוג לתוכן העיקרי

דין חולה שאין בו סכנה וכן חולה חולי קל בשבת

יט כסלו התשע"ד

הלכות שבת פרק ב הלכה ב