דיני פורים - דין סמוך ונראה

דיני פורים - דין סמוך ונראה. עד היכן מגיעה ירושלים של ימינו? עד היכן מגיעה יפו של ימינו?

מקורות: מסכת מגילה. רמב"ם הלכות מגילה.

תגיות: 
תאריך: 
27/02/15 ז' אדר התשע"ה
x

Audio Playlist