"מצה שמורה"- ממתי שמורה וכיצד שמורה?

מקורות: גמרא, פסחים, מ, א-ב; רמב"ם הלכות חמץ ומצה.

תאריך: 
06/03/15 י"ד אדר התשע"ה
x

Audio Playlist