אין ישראל נגאלין אלא בתשובה

הרב רצון ערוסי בשיעור בענייני חזון עם ישראל ערב יום העצמאות שנת התשע"ה

למה אנו נדרשים למערכה אחרי מערכה ואין אנו עדיין נגאלים בגאולה שלימה?

השיעור מתחיל בדקה 7:40

תאריך: 
22/04/15 ב' אייר התשע"ה
x

Audio Playlist