כשרות כלים בהלכה חלק א

1. דיני הטבלת כלים
2. דיני הכשרת כלים
3. דין סתם כלים, האם יש צורך להכשיר כלי בית מלון, משום שאין מקפידים על החליטה או על מהדרין.

מקורות: גמרא, עבודה זרה עה:-עו:,  רמב"ם הלכות מאכלות אסורות.

תאריך: 
26/06/15 ח' תמוז התשע"ה
x

Audio Playlist