כשרות כלים בהלכה חלק ב

1. דיני הטבלת כלים
2. דיני הכשרת כלים
3. דין סתם כלים, האם יש צורך להכשיר כלי בית מלון, משום שאין מקפידים על החליטה או על מהדרין.

מקורות: גמרא, עבודה זרה עה:-עו:,  רמב"ם הלכות מאכלות אסורות.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪