דילוג לתוכן העיקרי

כשרות כלים בהלכה חלק ג - דיני טבילת כלים

1. האם מותר להטביל כלים בשבת
2. מה הדין אם קבל מתנה מגוי
3. מה דין של שותפות עם גוי
4. עניין הברכה
5. כלים בבתי מלון, האם יש לחוש שמא הכלים לא הוטבלו
6. מה דין מפעלים בבעלות ישראל שמייצרים כלים בחו״ל

מקורות: גמרא, עבודה זרה עה:-עו:,  רמב"ם הלכות מאכלות אסורות.