"מופת לדורות" לדמותם של הרב והרבנית קאפח

דברי פתיחה בכנס השנתי לשנת 2015 מאת הרב שלמה שפר - רב קמפוס אוניברסיטת בר אילן

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪